Teknologi

BackNet CMS är en utvecklingsplattform för att snabbt ta fram avancerade webblösningar. Den mallbaserade lösningen ger dig möjlighet att enkelt ta kontrollen över din webbplats struktur och utformningen, oavsett om du hanterar webbplatsen själv eller om ni är 30 redaktörer som hanterar webblösningen.

Kraftfull och framtidssäker teknik

Microsoft's ASP.NET ramverk ligger till grund för BackNet CMS. Detta innebär stabilitet, kraftfull utvecklingspotential och stora integreringsmöjligheter.

Ta kontroll över informationsflödet i din organisation

Undvik dubbelt arbete och spara tid och pengar. Med BackNet CMS publicerar du informationen en gång, och du kan själv välja hur du vill att informationen skall användas.

Samma nyheter du presenterar på webbplatsen kan du även integrera i företagets befintliga intranät, presentera via nyhetsflöden eller i mobiltelefoner.

Säkert fleranvändarsystem

Redaktörsrättigheterna förenklar och ger stor flexibilitet i redaktörsprocessen. Genom att konfigurera grupprättigheter så kan du enkelt styra vilka sektioner på webbplatsen en individuell redaktör skall få redigera. Redigering av enskilda sidor sker i skyddat läge, vilket innebär att när en redaktör öppnar en sida för redigering, så är den låst tills redaktören antingen sparat sina ändringar eller avbrutit redigeringen. För besökare på webbplatsen syns aldrig något av redigeringen förrän redaktören valt att spara.

Webbaserat redaktörsgränssnitt

BackNet CMS hjälper dig att enkelt hålla din webbplats uppdaterad genom att redaktörsinloggningen sker i din vanliga webbläsare. Du kan befinna dig precis vart som helst, hemma, på hotellrummet eller på tåget, det spelar ingen roll. Så länge du har tillgång till internet så har du full kontroll över din webbplats och kan lägga till nyheter, redigera texter eller publicera bilder.
Mallbaserad informationspublicering

Eftersom BackNet CMS publicerar all information i förkonfigurerade formatmallar kan du känna dig trygg i att din webbplats följer företagets grafiska profil. Även strukturen på webbplatsen kan styras så att redaktörerna bara kan använda de formatmallar som är avsedda för den del av strukturen de arbetar med.

Schemalagd publiceringsprocess

Redaktörernas arbete underlättas genom att BackNet CMS har en schemalagd publiceringsprocess. Du kan förbereda hela strukturer i förväg och publicera dem på ett givet datum. På detta vis minskas risken för att sidor publiceras vid fel tillfälle och att förhindrar att information går ut i förtid.

Tillgängligt och standardiserat

BackNet CMS ger dig fullständig kontroll över koden. Oavsett om du väljer att presentera din information på webben eller exportera den via XML, så följer BackNet CMS gällande standarder. Med BackNet CMS som teknisk plattform för din webblösning kan du vara säker på att dina besökare kan tillgodogöra sig informationen på din webbplats, oavsett funktionshinder eller tekniska förutsättningar.

Automatisk sökmotoroptimering

Vår egenutvecklade SEO-algoritm ser till att du alltid har relevant och unik META-data som beskriver ditt innehåll för sökmotorera. Relevant META-data är en viktig del av sökmotoroptimeringen och medför att din webbplats hamnar högre upp i sökresultaten.

Referenser

Bilopalen

Bjurab

Bokia

Båstad Företagsby

Cityfastigheter

Destination Hallandssåsen