Cityfastigheter

Cityfastigheter är ett privatägt lokalt fastighetsbolag som äger och förvaltar centralt belägna fastigheter i Halmstad. De är ett fastighetsbolag som med långsiktighet och lokal fokusering arbetar för en ansvarsfull utveckling av fastigheter i centrala Halmstad. De koncentrerar sig i första hand på fastigheter med centrumläge i Halmstad city.

Levererade BackNet-tjänster

  • Sidbyggaren
  • Mediearkiv
  • Puffar
  • Nyheter

Referenser

Bilopalen

Bjurab

Bokia

Båstad Företagsby

Cityfastigheter

Destination Hallandssåsen